Sammudes kindlalt rohelisema tuleviku poole

Jätkusuutlikkus tähendab läbimõeldud tegutsemist, mitte lihtsalt tühje sõnu.

ISKU tegevijuht Arto Tiitinen

”Aastal 2021 tegime otsuse kasutada tootmises vaid rohelist energiat. Meie mugavad ja kvaliteetne mööbel teenib teid pikka aega kodus, töökohtadel, koolides, tervishoiuasutustes ja paljudes avalikes kohtades. Oleme jätkusuutlikkusse investeerinud aastakümneid ning meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus tegutsemist, mitte lihtsalt tühje sõnu.„

Panustades jätkusuutlikku tulevikku:

100%

tehases kasutatavast elektrist on taastuv

90%

puitmaterjalist on soetatud Soomest

-37,1%

vähenes jaekaubanduses jäätmete hulk võrreldes varasemaga

80%

 mööbli valmistamiseks vajaminevast energiast toodatav päikesepaneelid

Ligi 100-aastase ajalooga pereettevõte ISKU on tänu varasematele ja praegustele otsustele rajanud kindla, majanduse kõikumistele mitte nii kergelt reageeriva ärimudeli. Hiljuti üheks olulisemals muudatuseks oli Lahti tehase kõrvale rajautud 6000 paneeliga päikesepark, mis toodab enamuse sealse mööbli tootmise elektrist.

ISKU soovib olla teejuhiks võitlemisel kliimamuutustega. Taastuvenergia kasutamine kõigis meie üksustes on loomulik samm jätkusuutlikus tegutsemises. Taastuvenergia vähendab oluliselt CO2 heitkoguseid: kasutades 100% taastuvenergiat, väheneb ISKU CO2 emissioon ligikaudu 4500 tonni võrra, mis võrdub 1900 auto aastaheitega.

 

Taastuvenergia tähendab taastuvaid energiaallikaid kasutades toodetud energiat. Kogu ISKU kasutatav elekter onpPõhjamaades tuule-, hüdro- või päikeseenergial toodetud elekter. ISKU kohustub oma keskkonnapoliitikas ja oma tegevuses sertifitseeritud ISO 14 001 keskkonnajuhtimissüsteemi raames aktiivselt vähendama toodete ja teenuste keskkonnamõju ning võtma arvesse toodete keskkonnamõju kogu nende elutsükli jooksul alates toorainest kuni toodete ringlussevõtmiseni.

Süsiniku jalajälje arvutamine tootepõhiselt

ISKU 2021. aasta eesmärgiks oli välja töötada iga toote süsiniku jalajälje arvutus, aidates klientidel teha kliimasõbralikumaid valikuid. Oluliseks kriteeriumiks tuli leida väline erapooletu ekspert, kes viiks uuringu läbi usaldusväärse standardi järgi.

 

Toote süsiniku jalajälje arvutamisel võetakse arvesse toote heitmeid kogu elutsükli jooksul. Arvutamist saab teha kahel erineval viisil: In Cradle-to-Gate heitkogused (võetakse arvesse ainult tooraine tootmisest kuni toodete valmistamiseni) ja Cradle-to-Grave (võtab arvesse olelusringi heitkoguseid, sealhulgas turustamisest ja müügist, kasutamisest ja kõrvaldamisest tulenevaid heitkoguseid). Viimane pakub seega realistlikumat ülevaadet toote koguheitest. Seega tulekski tootespetsiifiline arvutus teha hällist hauani piiritlemisega.

Kõrval toodud joonisel on näiteks toodud Monkey diivani süsiniku jalajälje osakaal.

Kui teil on küsimusi, mõtteid või ideid ISKU jätkusuutlikku tootmise või toodete kohta, siis võtke julgelt ühendust meie spetsialistidega:

VÕTA ÜHENDUST