OSTUINFO

 1. Kodulehelt on võimalik interneti teel küsida pakkumist, saates hinnapäringu. Kauba hind või kauba saadavus võib reaalajas ja ette teatamata muutuda.
  Paljudel toodetel on märgitud alghind ning lõplik toote hind sõltub valitud materjalidest. Kui klient on esitanud päringu enne vastavate tingimuste muutumist, kehtivad kliendile päringu hetkel kehtinud lepingutingimused.
 2. Kodulehelt esitatud päringud vaadatakse läbi samal päeval ning kliendiga võetakse ühendust hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.
 3. Kauba tarneaeg täpsustatakse ning lepitakse kliendiga kokku enne kauba toimetamist. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga. Kaup tarnitakse vastavalt kokkuleppele.
 4. Tarbijal on õigus 14-päeva jooksul teatada müüjale lepingust taganemise soovist ja nõuda kogu tasutud summa tagastamist. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil [email protected]. Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.
 6. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.
  Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud ISKU e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 7. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Isku Baltics OÜ, Pärnu mnt. 139F, 11317 Tallinn või e-posti aadressile: [email protected]. Kauba saab ka tagastada eelnimetatud aadressile.
 8. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
  1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
  2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui: – müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, – parandamine ebaõnnestub, – müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, – kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
   Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

Teave tellimuste kohta: E-R: 10.00-18.00 telefonil 65 56 055 või e-posti aadressil [email protected]