Paranda õpitulemusi Isku+ mööbliga

Isku spetsialistide eesmärgiks on luua keskkondi, kus õppimine ja õpetamine on jagatud rõõm. Õppekeskkondade kujundamisel lähtuvad Isku disainerid spetsiaalsest väljatöötatud konseptsioonist: Isku Aktiivne Õppimine ehk Isku Active Learning. See koosneb üksteist toetavast neljast valdkonnast: Fookus, Õpe, Jagamine ja Koostöö.
 
Üksteist täiustades moodustavad need neli paindliku ja loova õppekeskkonna. Õigesti tasakaalustatult ning läbimõeldult loovad need soodsa pinnase õppeks ja arenguks ehk Isku Aktiivse Õppimise keskkonna.

Õigesti valitud sisustus ja läbimõeldud lahendused interjööris loovad inspireeriva keskkonna, mis on lisaks funktsionaalsusele ka loovust arendav. Isku Aktiivse Õppimise meetod võimaldab õppetööd lihtsustada ning tööprotsessi mänguliselt mitmekesistada. Isku Aktiivse Õppimise keskkond on turvaline, funktsionaalne ja arendav. Õppimist soodustav keskkond loob rahuliku ruumi õppetööks ning parandab õpitulemusi. Koostöös haridustöötajatega välja töötatud Isku koolimööbel panustab nii õpilaste kui ka õpetajate tervisesse ja heaollu.

Väärtustades tervist

Isku on tunnustatud mööblitootja just haiglate, hooldekodude ja teiste tervishoiuasutuste sisustamisel. Meie disainitud toodang pakub tervishoiuasutustes kaasaegseid lahendusi, toetades eriliselt just patsientidele orienteeritud tööd. Heaolu tagamine töökeskkonnas parandab patsientide rahulolu ning toetab nende taastumist.
 
Tervishoiuasutustele spetsiaalse mööbli tootmisel ja sisustamisel lähtume rangelt etteantud juhistest, võttes aluseks hügieenilise keskkonna tagamise siseruumides. Antimikroobsete omadustega materjalidel on tõestatud toime mikrobioloogilise puhtuse loomisel interjööris. Infekstioonide levikut on võimalik takistada just tänu selliste omadustega materjalide kasutamisel. Isku+ on maailma esimene antimikroobsete omadustega mööblisari, mis panustab meie klientide heaolu ja turvalisuse tagamisele ning puhtama keskkonna loomisele.
Isku+
Isku+
Isku+

Küsi lisa meie innovatsiooniliste lahenduste kohta.

Tõstame õpitulemusi läbi tervislikuma õppekeskkonna!

Riina Erkmaa

Büroo- ja koolimööbli osakonna juhataja
Tel. +372 55 642 853
[email protected]

Egon Hiob

Büroo- ja koolimööbli müügijuht
Tel. +372 53 611 003
[email protected]